Butoxone M 400 SL – skuteczny środek chwastobójczy

Redakcja

7 stycznia, 2024
Butokson M 400 SL jest nieselektywnym herbicydem stosowanym do zwalczania szerokiej gamy chwastów jednorocznych i wieloletnich, w tym chwastów szerokolistnych, traw i turzyc. Składa się z 4-metylopentan-2-onu i butoksyetanolu, które są stosowane jako substancje czynne w pestycydach. O ile skuteczność pierwszego składnika jest znana od lat 60. ubiegłego wieku, o tyle dopiero niedawno odkryto, że drugi składnik jest skutecznym herbicydem.

Butoxone M 400 SL – skutki uboczne

Butokson M 400 SL jest herbicydem stosowanym do zwalczania chwastów szerokolistnych i traw zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Zazwyczaj stosuje się go w postaci emulsji lub sprayu, a jego działanie polega na blokowaniu zdolności rośliny do pobierania wody i składników odżywczych, które są jej potrzebne do przetrwania. Najczęstsze zgłaszane skutki uboczne to podrażnienie oczu, wysypka i zaczerwienienie skóry oraz oparzenia skóry. W rzadkich przypadkach może również powodować trudności w oddychaniu i obrzęk gardła.

Butoxone M 400 SL – przeciwwskazania

Jest to herbicyd systemiczny, który może przemieszczać się wewnątrz rośliny i przedostawać się do gleby, gdzie może uszkadzać inne rośliny. Ponieważ nie jest selektywny, może również zabijać rośliny pożądane znajdujące się w pobliżu. Herbicyd jest zwykle stosowany na liście rośliny, gdy jest ona młoda, zanim urośnie na tyle, by zacienić inne rośliny. Nie ma on wpływu na zwierzęta, ale może być szkodliwy dla ludzi, jeśli zostanie spożyty. Każdy, kto używa tego produktu, powinien zadbać o to, aby uniknąć kontaktu ze skórą lub oczami.

Butoxone M 400 SL – dawkowanie

Stosuje się go na liście w celu zabicia niepożądanych chwastów i innych roślin. Nanosi się go na liście ręcznie lub za pomocą opryskiwacza mechanicznego. Nie należy go stosować na rośliny, które zostały niedawno zebrane, ponieważ może wpłynąć na ich jakość. Najskuteczniejszą porą na opryskiwanie Butoxone M 400 SL jest wczesny ranek lub późny wieczór, kiedy słońce nie jest tak silne. Dzięki temu roślina będzie miała mniej czasu na wchłonięcie środka chemicznego, co zminimalizuje jego działanie. Zawsze czytaj i stosuj się do zaleceń podanych na etykiecie. Należy nosić odzież ochronną, w tym rękawice i okulary ochronne.

Butoxone M 400 SL – zastosowanie

Butokson M 400 SL jest gotową do użycia formulacją Butoksonu, herbicydu należącego do grupy syntetycznych herbicydów auksynowych. Przeznaczony jest do powschodowego stosowania w celu zwalczania chwastów jednorocznych i wieloletnich w uprawach takich jak soja, kukurydza, bawełna, rzepak i warzywa. Uprawy mogą być uszkadzane przez chwasty, zwłaszcza we wczesnych fazach rozwojowych. Konkurują one o wodę, składniki pokarmowe i światło, co może negatywnie wpływać na plon. Herbicydy pomagają wyeliminować niepożądane chwasty bez szkody dla upraw.

Polecane: