Agritox 500 sl – herbicydy dla zdrowej uprawy

Redakcja

5 stycznia, 2024
Agritox 500 SL jest selektywnym herbicydem przeznaczonym do pielęgnacji roślin uprawnych. Działa na bazie aminopiralidu, który jest znany ze swojego działania na chwasty trawiaste, zwłaszcza jednoroczne. Można go stosować w wielu uprawach, w tym warzywach, owocach i winnicach, zarówno przed, jak i po pojawieniu się chwastów. Zaleca się podlewanie roślin po zastosowaniu środka Agritox 500 SL, ponieważ umożliwi to herbicydowi wniknięcie do korzeni, gdzie najlepiej spełnia swoje zadanie.

Agritox 500 sl – skuteczny zabójca chwastów

Herbicyd Agritox 500 SL jest selektywnym, systemicznym środkiem chwastobójczym, stosowanym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów, traw, turzyc i chwastów szerokolistnych na pastwiskach, polach uprawnych i terenach nieuprawnych. Jest on zarejestrowany do stosowania we wszystkich stanach. Unikalną cechą preparatu Agritox jest to, że ma postać płynnego koncentratu (500 ml/L), który można rozcieńczać wodą i stosować za pomocą opryskiwaczy samochodowych lub mieszalników zbiornikowych. Można go również stosować jako oprysk dolistny do zwalczania chwastów zadomowionych. Przy prawidłowym stosowaniu można oczekiwać doskonałych rezultatów.

Agritox 500 sl – zadbaj o swoje pole z tym herbicydem

Herbicyd Agritox 500 SL jest idealny do zwalczania jednorocznych traw, turzyc i chwastów liściastych, takich jak ambrozja zwyczajna, gorczyca i tasznik pospolity. Opryskiwanie pól przed pojawieniem się chwastów wiosną może zapobiec ich rozwojowi. Ponieważ Agritox jest herbicydem nieselektywnym, nie rozróżnia on roślin zwalczanych i nie zwalczanych. Oznacza to, że należy stosować go ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia pobliskich upraw lub roślin. Podczas stosowania preparatu Agritox należy również nosić odzież ochronną (okulary, rękawice, długie rękawy), aby uniknąć kontaktu preparatu ze skórą lub oczami.

Agritox 500 sl – w trosce o Twoją uprawę

Agritox 500 SL jest herbicydem stosowanym do zwalczania chwastów na polach kukurydzy i soi. Zabija chwasty szerokolistne i trawiaste oraz inne niepożądane rośliny liściowe. Agritox 500 SL stosuje się w dawce od 2 do 4 pt/A do zwalczania chwastów szerokolistnych i trawiastych na polach kukurydzy i soi. Agritox 500 SL jest herbicydem na bazie glifosatu, zawierającym 450 g/L substancji aktywnej. Jest to środek powierzchniowo czynny i rozpuszczalnik olejowy, który może być stosowany w pielęgnacji upraw na polach kukurydzy i soi. Jest to selektywny, systemiczny herbicyd, który zabija roczne i wieloletnie chwasty liściaste, a także trawy i turzyce oraz inne niepożądane liście. Agritox 500 SL nie zabija roślin uprawnych ani traw, dopóki są one w fazie aktywnego wzrostu. Nie zabije również roślin wieloletnich ani krzewów, chyba że zostały one uznane przez firmę produkującą Agritox 500 SL za rośliny niedocelowe.

Polecane: