Nawożenie kukurydzy pod korzeń: od teorii do praktyki

Redakcja

3 stycznia, 2024

Nawożenie kukurydzy pod korzeń to kluczowy element w procesie uprawy tej rośliny, mający bezpośredni wpływ na jej wzrost, rozwój i plonowanie. W niniejszym artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik, który pomoże zarówno początkującym, jak i zaawansowanym rolnikom w optymalnym nawożeniu kukurydzy pod korzeń. Omówimy podstawy tego procesu, jak prawidłowo przeprowadzić nawożenie, zapotrzebowanie kukurydzy na składniki pokarmowe oraz efektywność tego rodzaju nawożenia.

Podstawy nawożenia kukurydzy pod korzeń

Czym jest nawożenie pod korzeń i dlaczego jest ważne?

Nawożenie pod korzeń to metoda stosowania nawozów bezpośrednio w strefie korzeniowej roślin, co pozwala na szybsze i skuteczniejsze przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny. W przypadku nawożenia kukurydzy, ta metoda jest szczególnie ważna ze względu na specyfikę systemu korzeniowego tej rośliny, który rozwija się głównie w głąb gleby. Dzięki nawożeniu pod korzeń, kukurydza otrzymuje niezbędne składniki odżywcze w miejscu, gdzie są one najbardziej potrzebne, co przekłada się na lepszy wzrost, rozwój i plonowanie.

Różnice między nawożeniem doglebowym a nawożeniem pod korzeń

Nawożenie doglebowe polega na rozprowadzaniu nawozów na powierzchni gleby, co może prowadzić do ich powolniejszego przyswajania przez rośliny oraz strat wynikających z erozji czy wypłukiwania. W przeciwnym razie, nawożenie pod korzeń umożliwia dostarczenie składników pokarmowych bezpośrednio do strefy korzeniowej, co zwiększa efektywność nawożenia. W przypadku kukurydzy, nawożenie pod korzeń ma szereg zalet, takich jak:

 • lepsze wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny,
 • zmniejszenie strat wynikających z erozji i wypłukiwania,
 • możliwość stosowania mniejszych dawek nawozów przy zachowaniu wysokiej efektywności,
 • ograniczenie negatywnego wpływu nawożenia na środowisko.

Znaczenie nawożenia zlokalizowanego dla rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy

Nawożenie zlokalizowane to metoda polegająca na stosowaniu nawozów w określonym miejscu, zamiast rozprowadzania ich na całej powierzchni uprawy. W przypadku kukurydzy, nawożenie zlokalizowane ma kluczowe znaczenie dla rozwoju systemu korzeniowego, gdyż pozwala na dostarczenie składników pokarmowych bezpośrednio do strefy korzeniowej. Dzięki temu, rośliny otrzymują niezbędne składniki odżywcze w miejscu, gdzie są one najbardziej potrzebne, co przekłada się na lepszy wzrost, rozwój i plonowanie. Ponadto, nawożenie zlokalizowane może przyczynić się do:

 • poprawy struktury gleby w strefie korzeniowej,
 • zwiększenia zdolności roślin do pobierania wody i składników pokarmowych,
 • ograniczenia negatywnego wpływu nawożenia na środowisko.

Jak prawidłowo przeprowadzić nawożenie kukurydzy pod korzeń?

Wybór odpowiedniego nawozu pod kukurydzę: azot, fosfor, potas i inne składniki pokarmowe

W celu prawidłowego nawożenia kukurydzy, kluczowe jest zastosowanie odpowiedniego nawozu pod kukurydzę, który dostarczy roślinom niezbędnych składników pokarmowych. Najważniejsze z nich to azot, fosfor i potas, które odgrywają kluczowe role w rozwoju kukurydzy. Oto, jakie funkcje pełnią te składniki:

 • Azot – wspomaga wzrost i rozwój roślin, wpływa na plonowanie oraz jakość ziarna,
 • Fosfor – wpływa na rozwój systemu korzeniowego, kwitnienie i owocowanie, a także na jakość ziarna,
 • Potas – zwiększa odporność roślin na suszę, choroby i szkodniki, wpływa na jakość ziarna.

Wybierając nawozy zawierające składniki pokarmowe, warto zwrócić uwagę na ich proporcje oraz formy, w jakich występują. Dobrej jakości nawozy powinny zawierać łatwo przyswajalne formy azotu, fosforu i potasu, które szybko trafią do systemu korzeniowego kukurydzy.

Ile azotu pod kukurydzę? Zalecane dawki nawożenia

W przypadku nawożenia kukurydzy azotem, ważne jest stosowanie odpowiednich dawek, które zapewnią roślinom optymalne warunki do wzrostu i plonowania. Zalecane dawki azotu dla kukurydzy wynoszą od 150 do 250 kg/ha, w zależności od rodzaju gleby, warunków klimatycznych oraz odmiany kukurydzy. Warto jednak pamiętać, że zalecane dawki nawożenia mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb uprawy, dlatego warto skonsultować się z doradcą rolniczym lub specjalistą ds. nawożenia.

Przedsiewne nawożenie kukurydzy: kiedy i jak je przeprowadzić?

Przedsiewne nawożenie kukurydzy to kluczowy etap w procesie nawożenia, który ma na celu dostarczenie roślinom niezbędnych składników pokarmowych przed rozpoczęciem wegetacji. Przedsiewne nawożenie powinno być przeprowadzone na 2-4 tygodnie przed siewem, aby składniki pokarmowe zdążyły się rozpuścić w glebie i trafić do strefy korzeniowej. W przypadku nawożenia startowego kukurydzy, warto zastosować nawozy zawierające azot, fosfor i potas, które wspomogą rozwój systemu korzeniowego oraz wzrost roślin. Przykładem takiego nawozu może być NPK 10-26-26, który dostarcza roślinom odpowiednich proporcji składników pokarmowych.

Zapotrzebowanie kukurydzy na składniki pokarmowe

Jakie są potrzeby pokarmowe kukurydzy?

Potrzeby pokarmowe kukurydzy są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak stadium rozwoju roślin, warunki glebowe czy klimatyczne. Wśród najważniejszych składników pokarmowych, które wpływają na prawidłowy rozwój kukurydzy, można wymienić:

 • Azot (N) – niezbędny do wzrostu i plonowania, wpływa na jakość ziarna,
 • Fosfor (P) – wpływa na rozwój systemu korzeniowego, kwitnienie, owocowanie oraz jakość ziarna,
 • Potas (K) – zwiększa odporność roślin na suszę, choroby i szkodniki, wpływa na jakość ziarna.

Warto zwrócić uwagę, że zapotrzebowanie pokarmowe kukurydzy zmienia się wraz z jej rozwojem. W początkowych fazach wegetacji rośliny potrzebują przede wszystkim azotu, który wspomaga wzrost. W miarę jak rośliny rosną, zwiększa się zapotrzebowanie na fosfor i potas, które wpływają na kwitnienie, owocowanie oraz jakość ziarna.

Znaczenie azotu, fosforu i potasu dla rozwoju kukurydzy

Kukurydza potrzebuje azotu, fosforu i potasu, aby prawidłowo się rozwijać i plonować. Każdy z tych składników pełni określone funkcje w roślinie:

 • Azot – wpływa na syntezę białek, co przekłada się na wzrost i rozwój roślin. Niedobór azotu może prowadzić do słabego wzrostu, żółknięcia liści oraz obniżenia plonów,
 • Fosfor – uczestniczy w procesach energetycznych, takich jak fotosynteza, oddychanie komórkowe czy synteza ATP. Niedobór fosforu może objawiać się opóźnieniem we wzroście, czerwonawym zabarwieniem liści oraz obniżeniem plonów,
 • Potas – reguluje gospodarkę wodną roślin, wpływa na procesy fotosyntezy oraz transport składników pokarmowych. Niedobór potasu może prowadzić do brązowienia i zamierania liści, a także obniżenia plonów.

W związku z tym, aby zapewnić roślinom optymalne warunki do wzrostu i plonowania, należy dostarczyć im odpowiednich ilości azotu, fosforu i potasu. Zapotrzebowanie kukurydzy na składniki pokarmowe może być zaspokojone poprzez stosowanie odpowiednich nawozów, które dostarczą roślinom niezbędnych składników w przyswajalnej formie.

Efektywność nawożenia kukurydzy pod korzeń

Jak ocenić efektywność nawożenia kukurydzy?

Ocena efektywności nawożenia kukurydzy jest kluczowym elementem zarządzania uprawą, który pozwala na optymalizację procesu nawożenia i maksymalizację plonów. W celu oceny efektywności nawożenia należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych wskaźników:

 • Wzrost roślin – porównanie wzrostu roślin nawożonych z roślinami kontrolnymi pozwala na ocenę wpływu nawożenia na rozwój roślin,
 • Stan liści – obserwacja liści pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych niedoborów składników pokarmowych,
 • Plonowanie – porównanie plonów z nawożonych i kontrolnych roślin pozwala na ocenę wpływu nawożenia na plonowanie,
 • Jakość ziarna – analiza jakości ziarna pozwala na ocenę wpływu nawożenia na wartość odżywczą i handlową kukurydzy.

Warto również pamiętać, że nawożenie kukurydzy pod korzeń może przyczynić się do zwiększenia efektywności nawożenia, poprzez dostarczenie składników pokarmowych bezpośrednio do systemu korzeniowego roślin.

Jak niedobór azotu i fosforu wpływa na wzrost roślin kukurydzy?

Niedobór azotu i fosforu może negatywnie wpłynąć na wzrost roślin kukurydzy, prowadząc do obniżenia plonów i jakości ziarna. Symptomy niedoboru tych składników pokarmowych mogą obejmować:

 • Niedobór azotu – żółknięcie liści, słaby wzrost, obniżenie plonów,
 • Niedobór fosforu – opóźnienie we wzroście, czerwonawo-fioletowe zabarwienie liści, obniżenie plonów.

W celu zapobiegania niedoborom azotu i fosforu, warto zastosować nawożenie kukurydzy pod korzeń, które pozwala na dostarczenie tych składników pokarmowych bezpośrednio do systemu korzeniowego roślin. Dzięki temu rośliny mają łatwiejszy dostęp do niezbędnych składników, co przekłada się na lepszy wzrost i plonowanie.

Podsumowując, nawożenie kukurydzy pod korzeń jest kluczowym elementem zarządzania uprawą kukurydzy, który pozwala na osiągnięcie wysokich plonów i jakości ziarna. Warto zatem zastosować wiedzę na temat nawożenia pod korzeń w praktyce, aby cieszyć się zdrowymi i obfitymi plonami kukurydzy.

Polecane: