Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego – czym jest i kiedy do tego dochodzi?

Redakcja

13 czerwca, 2024

Obowiązek finansowego wspierania małoletniego dziecka spoczywa na obojgu rodzicach i nie kończy się wraz z osiągnięciem przez nie pełnoletniości. W celu ustalenia zakończenia tego obowiązku konieczne jest uzyskanie odpowiedniego orzeczenia. Warto również zaznaczyć, że wsparcie finansowe może być potrzebne nawet po osiągnięciu pełnoletności, np. w przypadku kontynuowania nauki czy trudności życiowych.

Czym jest obowiązek alimentacyjny? 

Obowiązek alimentacyjny to zobowiązanie prawnie nakładane na wybraną osobę w celu zapewnienia finansowego wsparcia dla innej uprawnionej osoby. Ma on zastosowanie przede wszystkim wobec rodziców i ich niepełnoletnich dzieci, ale i nie tylko, bo może też dotyczyć innych sytuacji, gdy dziecko jest już dorosłe, ale nie ma możliwości utrzymać się samodzielnie finansowo.

Zgodnie z art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny nakłada się na krewnych w linii prostej oraz na rodzeństwo. Oznacza to, że rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku nie tylko środki utrzymania, takie jak wyżywienie czy mieszkanie, ale również środki wychowania, które obejmują rozwój psychiczny i fizyczny, jak również edukację. Nawet jeśli dziecko nie podejmuje wysiłku w celu samodzielnego utrzymania, na przykład nie uczęszcza do szkoły, rodzic nadal ponosi obowiązek alimentacyjny wobec niego. Natomiast w przypadku dziecka pełnoletniego, obowiązek ten trwa do momentu, gdy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. W praktyce oznacza to, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie. 

Kiedy dochodzi do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego?

Zakończenie obowiązku płacenia alimentów możliwe jest jedynie poprzez formalne działanie, tj. złożenie powództwa przed sądem w celu uzyskania wygaśnięcia tego zobowiązania. Wyłącznie wyrok sądu może oficjalnie zakończyć płacenie alimentów.

Proces wygaszenia obowiązku płacenia alimentów obejmuje kilka kroków. Konieczna staje się wówczas konsultacja z adwokatem w celu ustalenia strategii postępowania, przygotowania wszelkich dokumentów (w tym pozwu) i odpowiedniego przygotowania się do rozprawy sądowej.

W toku postępowania sądowego w sprawie uchylenia obowiązku alimentacyjnego kluczowe jest dostarczenie dowodów dotyczących samodzielności finansowej dziecka. Są to informacje dotyczące wieku, stanu zdrowia, rodzaju i intensywności nauki, zarobków itp.

Sprawy o alimenty zazwyczaj rozstrzygane są na jednej rozprawie, która może być poprzedzona dwoma lub trzema terminami. Po wydaniu przez sąd wyroku stwierdzającego wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego osoba zobowiązana nie musi już płacić alimentów, a osoba uprawniona nie może ich żądać.

Wyrok sądu staje się wiążący od momentu uprawomocnienia, czyli gdy nie podlega już odwołaniu.

Prawnik rodzinny w Gdańsku

Kwestie prawne związane z obowiązkiem alimentacyjnym mogą być dla wielu osób niezrozumiałe i skomplikowane. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego jest możliwe wyłącznie na drodze sądowej, dlatego też tak ważne jest wsparcie doświadczonego prawnik rodzinny Gdańsk, który odpowie na wszelkie pytania i pomoże w kompleksowym przygotowaniu do rozprawy.

Artykuł promocyjny.

Polecane: