Mystic 250 EC 1L - skuteczny preparat grzybobójczy

Dodany przez [email protected] · 05-05-22

Fungicyd to środek chemiczny, który jest stosowany do zabijania lub hamowania wzrostu grzybów. Fungicydy są stosowane przede wszystkim do zwalczania chorób roślin powodowanych przez grzyby. Można je również stosować do zwalczania wzrostu grzybów na ścianach, podłogach i innych powierzchniach. Niektóre fungicydy są również stosowane w przemyśle spożywczym oraz w innych zastosowaniach poza roślinami. Fungicyd Mystic 250 EC jest środkiem grzybobójczym, który zawiera jako substancję czynną sól potasową kwasów tłuszczowych (sól potasową kwasów n-alkanowych C16-C18).

Mystic 250 EC 1L - opinie

Fungicyd Mystic 250 EC 1L jest środkiem grzybobójczym z grupy fosforoorganicznych o szerokim spektrum działania, przeznaczonym do stosowania na różnych gatunkach trawników i roślin ozdobnych podatnych na choroby grzybowe. Zwalcza szeroki zakres chorób grzybowych, w tym plamistość liści, mączniaka prawdziwego, rdzę, zgorzele i zgniliznę korzeni.

Fungicyd Mystic 250 EC 1L jest szczególnie skuteczny w zwalczaniu antraknozy, najbardziej powszechnej i niszczącej choroby trawników. Jest również bardzo skuteczny w zwalczaniu plamistości liści i mączniaka prawdziwego.

Mystic 250 EC 1L

Mystic 250 EC 1L - działanie

Niektóre z zalet preparatu Fungicide Mystic 250 EC obejmują jego zdolność do zabijania szerokiej gamy grzybów, w tym wielu chorób roślin. Może być również wykorzystywany w wielu zastosowaniach, w tym w przetwórstwie spożywczym i przemysłowym. Jednak, jak wszystkie środki chemiczne, Fungicyd Mystic 250 EC należy stosować z zachowaniem ostrożności. Należy go stosować wyłącznie zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie i nie należy go stosować na roślinach, które jeszcze rosną.

Mystic 250 EC 1L - jak używać?

Produkt może być stosowany punktowo lub w formie oprysku. Doskonale nadaje się do zwalczania pleśni i chorób grzybowych na wielu różnych roślinach. Jest najbardziej skuteczny w chłodne, pochmurne dni, gdy wilgotność powietrza jest wysoka, a temperatura wynosi od 50 do 90 stopni F. Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę i przestrzegać wszystkich instrukcji. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy zastosować ten produkt przed wystąpieniem objawów.