Środki chwastobójcze - herbicydy

Herbicydy

Butoxone M 400 SL

Butoxone M 400 SL - skuteczny środek chwastobójczy

Butokson M 400 SL jest nieselektywnym herbicydem stosowanym do zwalczania szerokiej gamy chwastów jednorocznyc

Command 480 ec

Command 480 ec - środek chwastobójczy

Command 480 EC jest herbicydem stosowanym do zwalczania chwastów na trawnikach, w ogrodach oraz wokół domów, s

Agritox 500 sl

Agritox 500 sl - herbicydy dla zdrowej uprawy

Agritox 500 SL jest selektywnym herbicydem przeznaczonym do pielęgnacji roślin uprawnych. Działa na bazie amin