KLINIK 360 SL

Substancja aktywna


glifosat - 360 g w 1 litrze środka.


Formulacja

SL - płyn do sporządzania roztworu wodnego


Uprawy

pszenica ozima, rzepak ozimy, cebula (z siewu), sady jabłoniowe


Opis działania

Klinik 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych, roślinach warzywnych oraz do desykacji zbóż i rzepaku ozimego.

Klinik 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Działanie na chwasty

Chwasty wrażliwe:

 • w dawce 1-2 l/ha (chwasty w fazie liścieni wschodów): chwastnica jednostronna, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne, rdest plamisty, żółtlica drobnokwiatowa.
 • w dawce 3-5 l/ha: fiołek polny, bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rogownica polna, tasznik pospolity, wiechlina roczna, samosiewy zbóż.


Stosowanie i dawka

Pola uprawne
UWAGA
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu występuje przewaga innych chwastów dostosować dawkę środka według wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin w celu zwalczania perzu i innych chwastów
W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm.
Chwasty jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu: chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.
Zalecana dawka: 5 l/ha w 200-300 l wody.

W celu zwiększenia skuteczności działania środka można go stosować z siarczanem amonowym.
Klinik 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

Uwaga
Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

Uwaga
Aby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.

przed zbiorem roślin uprawnych, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru zboża
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha w 200-300 l wody.

Środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym:
Klinik 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

rzepak ozimy
Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości barwy żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70% barwy czerwonobrązowej.
Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody.
W celu właściwego zwalczenia chwastów zbioru dokonać po upływie 7 dni od zabiegu. W celu uzyskania efektu pełnego dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać zbiór kombajnem w 14-21 dni po zabiegu.

Uwaga
Stosując zalecaną ilość wody 150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste, natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

Uwagi:

 1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.
 2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu.
 3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.
 4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych - zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe.
Zalecana dawka: 3-5 l/ha w 200-300 l wody.
Środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym w dawce:
Klinik 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

Uwaga
Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

Rośliny warzywne
(zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej).
cebula, marchew, por (z siewu)
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej.
Zalecana dawka: 2 l/ha w 200-300 l wody.

Uwaga
Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

Uwagi:

 1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
 2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

Rośliny sadownicze
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.

tereny przeznaczone pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych
Zalecana dawka: 5-8 l/ha.

Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Chwastox Extra 300 SL w dawce:
Klinik 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha w 200-300 l wody.

Uwaga
Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

Uwagi:

 1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
 2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe)
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
Zalecana dawka: 3-8 l/ha w 200-300 l wody.

W celu zwiększenia skuteczności działania środka można go stosować łącznie z siarczanem amonowym:
Klinik 360 SL 4 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

Do zniszczenia dwuliściennych chwastów trwałych środek można stosować w mieszaninie z herbicydami Chwastox Extra 300 SL albo Dicoherb 750 SL albo Aminopielik Standard 600 SL:
Klinik 360 SL 3-5 l/ha + Dicoherb 750 SL 1 l/ha w 200-300 l wody.
albo
Klinik 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha 200-300 l wody.
albo
Klinik 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/ha w 200-300 l wody.

Mieszaninę środka Klinik 360 SL ze środkiem Aminopielik Standard 600 SL można stosować tylko w sadach drzew ziarnkowych (jabłoń, grusza).

Uwaga
Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

Uwagi:

 1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
 2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
 3. Dodatek środków Dicoherb 750 SL lub Chwastox Extra 300 SL jest szczególnie wskazany w przypadku występowania w sadzie chwastów odpornych jak mniszek lub wierzbówka.

Tereny nie użytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe)
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielnych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków. W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody)

Uwaga
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.


Następstwo roślin

Na polu, na którym stosowano Klinik 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.


PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:

 1. przed wschodami chwastów,
 2. na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
 3. na rośliny mokre,
 4. przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).


Opakowania


KATALOG


PRASA
PROGNOZA POGODY