COMMAND 480 EC

Substancja aktywna


chlomazon - 480 g w 1 litrze środka.


Formulacja

EC - koncentrat do sporządzania emulsji wodnej


Uprawy

ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, groch, fasola, marchew, ogórek


Opis działania

COMMAND 480 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w fasoli, grochu, marchwi, ogórku, rzepaku ozimym, rzepaku jarym i ziemniaku.Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Działanie na chwasty

Command 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, maruna bezwonna, szarłat szorstki, rdest powojowy, przetacznik rolny, psianka czarna.
Chwasty średnio odporne: rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne: fiołek polny.


Stosowanie i dawka

ROŚLINY ROLNICZE
1. Ziemniak
Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać po ostatnim obredleniu - na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

W celu rozszerzenia zakresu zwalczania chwastów (np. fiołka polnego, maruny bezwonnej) środek można stosować w tym samym terminie łącznie ze środkiem Atalon Dyspersyjny 450 SC.

Zalecana dawka: Command 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha.

2. Rzepak ozimy
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2-0,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średniowrażliwych (np. rumianowate) środek można stosować w tym samym terminie, łącznie ze środkiem Butisan 400 SC.

Zalecana dawka: Command 480 EC 0,2 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha.

3. Rzepak jary
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,15-0,2 l/ha
.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

 1. Mieszaniny ze środkiem Butisan 400 SC, nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).
 2. Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.

4. Groch
Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

5. Fasola
Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

6. Marchew
Środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2-0,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów stosować środek w mieszaninie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC.

Zalecana dawka: Command 480 EC 0,15-0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1,0 l/ha.

7. Ogórek
Środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

 1. Wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości próchnicy.
 2. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
 3. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
 4. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
 5. W przypadku stosowania środka ochrony roślin Command 480 EC w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach tych środków.


Następstwo roślin

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego:

 • na jesieni (tj. zaraz po zastosowaniu środka zawierającego jako substancję czynną chlomazon), po wykonaniu orki na głębokość 25 cm na tym samym polu można uprawiać tylko zboża ozime za wyjątkiem jęczmienia ozimego;
 • na wiosnę po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm na tym samym polu można uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń.

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji grochu, fasoli, ogórków, ziemniaków, marchwi, rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami.

W przypadku stosowania środka Gammand 480 EC w dawce 0,25 l/ha po zbiorze rośliny uprawnej na tym samym polu można uprawiać zboża ozime szczególnie w późniejszych terminach siewu. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon.


PRZECIWWSKAZANIA

 1. Środka (również w mieszaninie z innym herbicydem ) nie stosować:
  • w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia,
  • na glebach zbyt wilgotnych i przesuszonych,
  • podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury, gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy,
  • w odległości mniejszej niż 20 m od upraw roślin warzywnych, sadowniczych, plantacji szkółek i roślin pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


Opakowania

 • 0,25 l
 • 0,5 l
 • 5 l
Command 480 EC Command 480 EC Command 480 EC


KATALOG


PRASA
PROGNOZA POGODY